Ovako izgleda zdrava komunikacija (30 znakova)

Komunikacija je proces razmjene informacija, ideja, misli, osjećaja i podataka između ljudi ili organizacija. To je ključni element ljudskog interakcijskog iskustva i osnova za razumijevanje, suradnju, donošenje odluka i izgradnju odnosa.

Danas se može primijetiti da je komunikacija u nekim slučajevima lošija nego što bi trebala biti, s obzirom na napredak u društvu i modernizaciju, ali koji su to razlozi koji ju čine lošijom od očekivane?

Na prvom mjestu je svakako utjecaj tehnologije. S razvojem tehnologije, komunikacija se sve više prebacila na digitalne platforme, poput društvenih medija i poruka. Ovo može dovesti do površne komunikacije i problema u tumačenju poruka, jer nedostaje neverbalna komponenta komunikacije (geste, ton glasa, izrazi lica).

zdrava komunikacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

S obiljem informacija dostupnih na internetu i društvenim medijima, ljudi se često suočavaju s prekomjernim brojem poruka, reklama i informacija. To može otežati koncentraciju i pažnju te otežati duboku i smislenu komunikaciju.

Moderan način života često je vrlo brz, što može smanjiti vrijeme koje ljudi imaju za duboke razgovore i interakcije. 

U digitalnom svijetu, ljudi se često manje suočavaju licem u lice, što može umanjiti razinu empatije. Nedostatak suosjećanja može rezultirati manjim razumijevanjem i podrškom prema drugima.

Unatoč ovim izazovima, važno je raditi na poboljšanju komunikacije kako bismo izbjegli nesporazume, očuvali međuljudske odnose i promicali duboko razumijevanje među ljudima. To uključuje razvijanje vještina komunikacije, posvećivanje vremena dubokim razgovorima i aktivno traženje boljih načina komuniciranja u digitalnom dobu.

Zašto je komunikacija važna?

Komunikacija je nezaobilazni dio našeg svakodnevnog života i igra ključnu ulogu u različitim aspektima naše egzistencije. Dobra komunikacija je esencijalna jer omogućuje bolje razumijevanje, izgradnju odnosa, rješavanje problema i postizanje uspjeha u brojnim područjima. 

Stoga je važno ulagati napor u razvoj vještina komunikacije kako bismo unaprijedili kvalitetu naših odnosa i postigli osobni i profesionalni rast. Evo i zašto:

 • Komunikacija omogućuje ljudima razumijevanje svijeta oko sebe. 
 • Komunikacija omogućuje ljudima da izraze svoje misli, osjećaje i potrebe. 
 • Ključna je za razmatranje i rješavanje problema. 
 • U poslovnom i društvenom okruženju, komunikacija je ključna za uspješnu suradnju. 
 • Komunikacija je osnova za izgradnju međuljudskih odnosa.
 • Komunikacija je jako važna za donošenje informiranih odluka. 
 • Učenje i obrazovanje oslanjaju se na komunikaciju između učitelja i učenika. 
 • Komunikacija omogućuje razmjenu kultura, tradicija i vrijednosti između različitih zajednica i društava. 
 • Ona utječe na javno mišljenje i oblikuje stavove ljudi. 
 • Ljudi često traže zadovoljstvo kroz komunikaciju. 

Bez komunikacije, bili bismo ograničeni u sposobnosti izražavanja, razumijevanja i rješavanja problema u svim aspektima života.

Koja je razlika između zdrave i nezdrave komunikacije?

Zdrava komunikacija i nezdrava komunikacija razlikuju se u načinu na koji se informacije izražavaju i primaju, te u načinu na koji se odnose prema međuljudskim odnosima. Evo ključnih karakteristika zdrave i nezdrave komunikacije.

Zdrava komunikacija

– Otvorenost i iskrenost

U zdravoj komunikaciji ljudi su otvoreni i iskreni u izražavanju svojih osjećaja, mišljenja i potreba. Ne boje se reći što misle, ali to rade na način koji pokazuje poštovanje i ne vrijeđa ostale.

– Empatija

Osobe koje se bave zdravom komunikacijom slušaju druge pažljivo i sa suosjećanjem. Razumiju kako se druga strana osjeća i prepoznaju njezine potrebe.

– Aktivno slušanje

Aktivno slušanje je ključna komponenta zdrave komunikacije. Tada osobe aktivno slušaju sugovornika, postavljaju pitanja radi boljeg razumijevanja i ne prekidaju ga dok govori.

– Razumijevanje i poštovanje različitosti

U zdravoj komunikaciji priznaje se da svaka osoba ima svoju jedinstvenu perspektivu i vrijednosti. Različitosti se poštuju i razumijevaju.

– Rješavanje konflikata

U zdravoj komunikaciji konflikti se ne izbjegavaju, već se aktivno rješavaju. Osobe komuniciraju kako bi došle do zajedničkih rješenja i kompromisa.

zbunjenost u komunikaciji
FOTO: SHUTTERSTOCK

– Jasnoća

Poruke su jasno i precizno izražene kako bi se izbjegla nesporazumima.

Nezdrava komunikacija

– Agresija

Nezdrava komunikacija uključuje agresivno ponašanje, vrijeđanje i prijetnje. Osobe koje koriste agresivni stil komunikacije često napadaju druge i ne brinu o njihovim osjećajima.

– Pasivnost

Pasivna komunikacija podrazumijeva nisku razinu izražavanja vlastitih osjećaja i potreba. Osobe koje se ponašaju pasivno često izbjegavaju konflikte i ne izražavaju svoje potrebe.

– Pasivno-agresivna komunikacija

Ova vrsta komunikacije kombinira pasivnost i agresivnost. Osobe se ne izravno suprotstavljaju, već svoje frustracije izražavaju pasivno, često kroz sarkazam ili manipulaciju.

– Neslušanje

Osobe koje se ne bave zdravom komunikacijom često ne slušaju pažljivo sugovornika i mogu biti nepažljive prema njegovim potrebama i osjećajima.

– Manipulacija

Nezdrava komunikacija može uključivati manipulaciju i obmanu kako bi se postigao određeni cilj ili ishod, često na štetu drugih.

– Izbjegavanje konflikata

Osobe koje izbjegavaju konflikte ne rješavaju probleme ili nesuglasice, čime se problemi mogu gomilati i pogoršavati.

Zdrava komunikacija temelji se na poštovanju, empatiji, aktivnom slušanju i otvorenosti za dijalog. Nezdrava komunikacija, s druge strane, često dovodi do nesporazuma, konflikata i oštećenih odnosa. 

30 znakova zdrave komunikacije

Zdrava komunikacija obuhvaća mnogo elemenata koji doprinose pozitivnim i produktivnim interakcijama među ljudima. Evo 30 znakova zdrave komunikacije i primjeri koji će olakšati njihovo prepoznavanje.

1. Otvorenost

Osobe koje zdravo komuniciraju su otvorene za razgovor i dijalog. Dobar primjer za to je osoba koja s prijateljem razgovara o svojim strahovima i brigu oko budućnosti bez straha od osude.

2. Iskrenost

Izražavanje istine i vlastitih osjećaja je temelj zdrave komunikacije. Supružnik koji iskreno izražava svoje osjećaje prema partneru, bez skrivanja, uživa u braku u kojem vlada zdrava komunikacija. Bitno je komunicirati i partnerovim jezikom ljubavi.

3. Empatija

Osobe pokazuju razumijevanje i suosjećanje prema osjećajima i perspektivama drugih. Tako kolega koji pokazuje razumijevanje prema stresu drugog kolege koji se suočava s izazovnim zadatkom zna što je zdrava komunikacija.

4. Aktivno slušanje 

Slušanje bez prekidanja i sa zanimanjem za ono što sugovornik govori. Zdrava komunikacija je jako važna u roditeljstvu. Roditelj koji pažljivo sluša svoje dijete koje mu priča o svom danu u školi, postavljajući pitanja kako bi bolje razumio djetetove doživljaje pravi je primjer zdrave komunikacije.

5. Jasnoća 

Poruke su izražene na razumljiv način, bez ambiguiteta. Student koji postavlja jasna pitanja profesoru kako bi razjasnio gradivo koje mu nije bilo potpuno jasno dobar je primjer za zdravu komunikaciju.

6. Dijalog

Komunikacija je dvosmjerna pa svi sudionici imaju priliku izraziti svoje mišljenje. Na sastanku tima, svaki član ima priliku izraziti svoje mišljenje i doprinijeti raspravi.

7. Neposrednost

Pitanja i komentari se izražavaju izravno, bez skrivanja ili tajanstvenosti. Primjer je partner koji izražava svoje potrebe u vezi sa zajedničkim financijama bez okolišanja.

8. Respekt

Svaka osoba se tretira s poštovanjem i uvažavanjem bez obzira na razlike. Na multikulturalnom festivalu ljudi različitih nacionalnosti poštuju tradicije i običaje jedni drugih.

komunikcija između ljudi
FOTO: SHUTTERSTOCK

9. Razumijevanje različitosti

Različite perspektive i stajališta se cijene i razumiju. Radni kolege s različitim profesionalnim pozadinama rade zajedno na projektu, cijeneći različite perspektive i na taj način održavaju zdravu komunikaciju.

10. Uvažavanje osjećaja

Osjećaji su važni i uzeti su u obzir u komunikaciji. Prijatelj koji sluša svog prijatelja koji je prošao kroz težak gubitak i pruža mu podršku odličan je primjer zdrave komunikacije.

11. Pozitivan ton

Komunikacija je često obogaćena pozitivnim i podržavajućim tonom. Učitelj koristi pozitivan ton kako bi pohvalio učenika za njegov naporan rad.

12. Dobrodošlica različitosti

Različite kulture, uvjerenja i vrijednosti su dobrodošle i poštovane. Na okupljanju prijatelja, različiti ukusi hrane iz različitih kultura su dobrodošli i cijene se.

13. Nediskriminacija

Osobe se ne diskriminiraju na temelju rase, spola, dobi, seksualne orijentacije ili drugih čimbenika. Poslodavac zapošljava osobe bez obzira na njihovu rasu, spol, dob ili seksualnu orijentaciju.

14. Kritika se izražava konstruktivno

Ako postoji kritika, izražava se s ciljem poboljšanja situacije pa tako primjerice mentor nudi konstruktivnu kritiku svom pripravniku kako bi mu pomogao poboljšati svoje vještine.

15. Priznavanje pogrešaka 

Osobe su spremne priznati svoje greške i ispraviti ih. Radnik priznaje da je napravio grešku u izvještaju i preuzima odgovornost za popravak.

16. Spremnost na promjenu mišljenja 

Osobe nisu tvrdoglave i otvorene su za promjenu mišljenja na temelju novih informacija. Političar razmatra nove informacije i mijenja svoje stajalište o određenom pitanju je dobar primjer zdrave komunikacije, ali prilično rijedak u stvarnom životu.

17. Pouzdanost

Ljudi drže svoje obećanja i ispunjavaju svoje obveze. Prijatelj uvijek drži svoja obećanja i uvijek je dostupan kad ga drugi trebaju.

18. Savjesno informiranje 

Informacije se temelje na točnim i pouzdanim izvorima. Novinar temelji svoje izvještaje na pouzdanim izvorima i provjerava činjenice.

online komunikacija
FOTO: SHUTTERSTOCK

19. Davanje i primanje povratnih informacija 

Povratne informacije su dobrodošle i koriste se za poboljšanje komunikacije. Menadžer daje povratne informacije zaposleniku kako bi mu pomogao razvijati svoje vještine i tako održava dobru komunikaciju među zaposlenicima.

20. Održavanje povjerljivosti

Povjerljive informacije se štite i ne dijele bez dopuštenja. Terapeut čuva povjerljivost informacija koje mu je povjerio pacijent i to je za njega Sveto Pismo bez obzira na sve. 

21. Zadovoljavanje potreba 

Osobe nastoje zadovoljiti potrebe drugih kad je to moguće. Partner priskoči u pomoć kad drugi partner ima loš dan i brine se o njemu.

22. Priznavanje osjećaja 

Osobe priznaju svoje osjećaje i traže podršku kad je potrebno. Osoba traži podršku od prijatelja nakon emocionalno teškog događaja, čime se podržava stabilna i zdrava komunikacija.

23. Korektna upotreba neverbalne komunikacije 

Neverbalni signali poput gestikulacije, tona glasa i izraza lica doprinose jasnoći poruka. Tijekom prezentacije, govornik koristi geste i izraze lica kako bi naglasio svoje poruke i olakšao komunikaciju.

24. Aktivna komunikacija u konfliktima 

Konflikti se rješavaju otvorenom komunikacijom umjesto izbjegavanjem ili agresijom. Supružnici otvoreno razgovaraju o svojim nesuglasicama i traže zajedničko rješenje.

25. Priznanje postignuća 

Osobe priznaju postignuća drugih i izražavaju potporu. Tako recimo šef priznaje napore i postignuća svojih zaposlenika na sastanku.

26. Postavljanje granica 

Postavljanje jasnih granica u komunikaciji kako bi se očuvala osobna sigurnost i udobnost. Osoba jasno postavlja granice prema neželjenim ponašanjima kolege na radnom mjestu.

27. Upotreba pozitivnih rečenica 

Pozitivne izjave i pohvale često se koriste za podizanje raspoloženja i izražavanje podrške. Roditelj često pohvaljuje svoje dijete za njegove dobre postupke i trud. 

28. Fleksibilnost

Osobe su spremne prilagoditi se različitim situacijama i potrebama sugovornika. Tim se prilagođava promjenama u projektu kako bi postigao bolje rezultate.

29. Traženje povratnih informacija 

Osobe aktivno traže povratne informacije kako bi unaprijedile svoju komunikaciju. Učitelj traži povratne informacije od učenika kako bi poboljšao svoj način poučavanja.

30. Rad na izgradnji odnosa 

Komunikacija se koristi za jačanje i održavanje zdravih međuljudskih odnosa. Bračni par koji ulaže trud u očuvanje i jačanje svojeg braka kroz otvorenu i iskrenu komunikaciju je dobar primjer zdrave komunikacije.

Komunikacija u braku – kako prepoznati lošu?

Komunikacija je jedan od najvažnijih segmenata braka, a manjak komunikacije ili loša komunikacija mogu imati jako veliki utjecaj na (ne)uspjeh braka. 

Mnogi brakovi su trajali vrlo kratko jer je komunikacija bračnih partnera bila svedena na minimum, nezdrava ili jednosmjerna. 

Evo 10 čestih primjera koji ukazuju na to da se u braku odvija nezdrava komunikacija:

 • Partneri izbjegavaju otvoreni razgovor o važnim temama ili problemima koji ih muče.
 • Brak je obilježen čestim svađama i konfliktima, a svaka sitnica može eskalirati u veliki spor.
 • Jedan partner često ne sluša ili ne pokazuje interes za ono što drugi partner govori.
 • Partneri često koriste kritiku i optužbe umjesto konstruktivne komunikacije kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
 • Jedan partner često pretpostavlja što drugi misli ili osjeća i stavlja mu riječi u usta.
 • Partneri često koriste pasivno-agresivne komentare i ponašanja umjesto da izravno izraze svoje potrebe ili nezadovoljstvo.
 • Partneri ignoriraju probleme i konflikte, nadajući se da će oni sami nestati ili se riješiti s vremenom.
 • Jedan partner neprestano kritizira izgled, navike ili ponašanje drugog partnera.
 • Partneri se emocionalno udaljavaju jedan od drugog, izbjegavajući dijeljenje svojih osjećaja i iskustava.
 • Jedan partner pokušava kontrolirati drugog, ograničavajući mu slobodu i autonomiju u različitim aspektima života.

Ovi primjeri ukazuju na to da postoji problem u komunikaciji unutar braka. Nezdrava komunikacija može dovesti do nesporazuma, konflikata i pogoršanja odnosa. Važno je prepoznati takve znakove i potruditi se za poboljšanje komunikacije kako bi se očuvala kvaliteta braka.