Gdje se koristi holistički pristup? (10 primjena)

Ako vam je potreban holistički pristup, ali ne znate gdje krenuti, nastavite čitati. U svijetu u kojem se informacije često fragmentiraju, gdje se problemi razdvajaju na mikro razine i gdje se pojedinačni simptomi često tretiraju izolirano, holistički pristup nudi osvježavajuću alternativu. 

Umjesto da gledamo dijelove izdvojeno, holizam nas potiče da razmotrimo cijelu sliku, prepoznajući kako su pojedinačne komponente međusobno povezane i kako one kolektivno oblikuju cjelinu. 

holistički pristup
FOTO: SHUTTERSTOCK

No što to zapravo znači, i kako se ovakav pristup može primijeniti u različitim aspektima našeg života? U ovom ćemo članku istražiti bit holističkog pristupa, njegove korijene, primjene i kako nam može pomoći da razumijemo i djelujemo u svijetu na uravnoteženiji i dublje povezan način.

Holistički pristup – u potrazi za cjelinom

Holistički pristup, koncept koji gleda na stvari kao na cjelovite entitete, a ne samo na zbroj njihovih dijelova, postaje sve učestalija paradigma u mnogim disciplinama i praksama. Korijeni ovog pristupa sežu unatrag stoljećima, pronalazeći svoje mjesto u drevnim kulturama i filozofijama koje su naglašavale važnost povezanosti i ravnoteže u svemu što postoji.

“Holistički pristup” nije koncept koji je stvoren od strane jedne osobe ili u određenom trenutku u povijesti. Radije, holizam je filozofska ideja koja se razvijala tijekom vremena i kroz različite kulture. Temelji se na uvjerenju da sustavi (bilo da su biološki, socijalni, ekonomski, mentalni, itd.) i njihove svojstva treba gledati kao cjeline, a ne samo kao zbirku dijelova.

Pojam “holizam” potječe od grčke riječi “holos”, što znači “cijelo”. Pojam je popularizirao Jan Christiaan Smuts, južnoafrički filozof, znanstvenik i političar, u svom djelu “Holizam i evolucija” iz 1926. godine. Smuts je definirao holizam kao “temeljnu tendenciju evolucije koja stvara organizirane cjeline.”

Međutim, iako je Smuts popularizirao termin i definirao ga u modernom kontekstu, ideje koje leže u osnovi holizma nalazimo u mnogim drevnim filozofskim tradicijama, uključujući tradicionalne istočnjačke filozofije poput kineskog konfucijanizma i daoizma, indijskog vedizma te mnogim domorodačkim tradicijama širom svijeta.

U moderno vrijeme, holistički pristup pronašao je svoje mjesto u raznim disciplinama, od medicine do ekologije i obrazovanja. Umjesto da se fokusira na izolirane dijelove problema ili sustava, holizam teži razumijevanju i tretiranju cijelog sustava u svom kompleksnom kontekstu.

Jedno od najpoznatijih područja gdje holizam igra ključnu ulogu je alternativna medicina. Dok tradicionalna medicina često cilja na specifične simptome ili bolesti, holistička medicina gleda na tijelo kao na povezan sustav.

Uzimajući u obzir emocionalno, mentalno, duhovno i fizičko stanje pojedinca, terapeuti traže uzrok problema, a ne samo njegove manifestacije. 

Primjer toga je akupunktura, drevna kineska metoda koja se temelji na ideji da su tijelo i um duboko povezani putem energetskih meridijana. Umjesto da se usredotočuje samo na mjesto boli, akupunktura se bavi ravnotežom energije u cijelom tijelu.

Holistički pristup nije samo filozofija, već alat koji može pružiti dublje razumijevanje i bolje rješenje problema u mnogim područjima našeg života. Kroz prizmu holizma, svijet postaje bogatiji, složeniji i isprepleteniji, a mi postajemo svjesniji naše uloge unutar te velike, predivne mreže postojanja.

10 primjena holističkog pristupa

1. Alternativna medicina

Alternativna medicina, koja često koristi holistički pristup, temelji se na uvjerenju da tijelo nije samo zbir mehaničkih dijelova koji funkcioniraju neovisno, već složen i međusobno povezan sustav. 

Umjesto da se usredotoči isključivo na ublažavanje pojedinih simptoma, holistička medicina nastoji identificirati i liječiti korijenske uzroke bolesti ili neravnoteže, uzimajući u obzir cijelu osobu — njezino tijelo, um, emocije i duh.

Ova integrirana perspektiva prepoznaje da fizička bol može biti povezana s emocionalnim stresom, da kronične bolesti mogu imati korijene u mentalnom i duhovnom nezadovoljstvu te da ispravno liječenje možda zahtijeva promjene na više razina postojanja pacijenta.

2. Obrazovanje

U modernom obrazovanju, tradicionalni model često stavlja naglasak na akademske rezultate, pružajući manje pažnje emocionalnom, socijalnom i tjelesnom razvoju učenika. Međutim, holistički pristup obrazovanju zagovara drugačiju paradigmu. 

U tom pristupu, svako dijete se vidi kao kompleksno biće s jedinstvenim potrebama, talentima, strastima i izazovima. Cilj je obrazovati cijelu osobu, ne samo intelekt.

Holističko obrazovanje prepoznaje važnost integriranja akademske izvrsnosti s razvojem osobnih vještina, emocionalne inteligencije, kreativnosti i tjelesne dobrobiti. Učitelji koji primjenjuju ovu filozofiju teže kreiranju okruženja gdje učenici mogu razviti kritičko razmišljanje, empatiju, samosvijest i sposobnost suradnje s drugima.

3. Ekologija i očuvanje okoliša

U eri globalnih ekoloških izazova, tradicionalne metode upravljanja okolišem često se usredotočuju na pojedinačne probleme: smanjenje zagađenja zraka, zaštita ugroženih vrsta ili recikliranje otpada. 

Dok su ove inicijative same po sebi važne, holistički pristup ekologiji razumijeva da je svijet međusobno povezan sustav, gdje se promjene u jednom dijelu mogu odraziti na cijelu ekološku mrežu.

Holistička ekologija promiče razumijevanje i priznavanje međuovisnosti svih živih bića i njihovih okoliša. Umjesto da se bavi samo simptomima ekološke krize, ovaj pristup nastoji razumjeti uzroke, posljedice i moguće rješenje problema na sveobuhvatan način, promičući održivost na svim razinama – od pojedinačnih navika do globalnih politika.

što je holistički pristup
FOTO: SHUTTERSTOCK

4. Psihoterapija

Kada se suočavamo s mentalnim ili emocionalnim izazovima, tradicionalne metode psihoterapije često se usredotočuju na određeni simptom ili ponašanje. Dok je to važno, holistička psihoterapija nudi širi pogled, promatrajući osobu u cjelini – um, tijelo, duh i njihove međusobne veze.

Holistički pristup psihoterapiji razumijeva da su naše emocionalne i mentalne tegobe često proizvod složenih interakcija između fizičkog zdravlja, emocionalnih iskustava, društvenih interakcija i duhovnih uvjerenja. 

Stoga, umjesto da se usredotoči samo na ublažavanje simptoma, ovaj pristup nastoji prepoznati i adresirati dublje uzroke nelagode ili poremećaja.

5. Poslovne strategije

U svijetu poslovanja, konvencionalne strategije često se fokusiraju na kratkoročne ciljeve: povećanje kvartalne dobiti, pridobivanje novih klijenata ili poboljšanje produktivnosti. Dok su ovi ciljevi bitni, holistički pristup poslovnoj strategiji promatra organizaciju kao živuću cjelinu koja postoji unutar šireg ekosustava tržišta, društva i okoliša.

Holističke poslovne strategije ne traže samo financijski uspjeh, već i održivost, društvenu odgovornost i dugoročnu viziju. Prepoznajući da su tvrtke usko povezane s zajednicama u kojima djeluju, ove strategije uzimaju u obzir potrebe svih dionika: zaposlenika, klijenata, dobavljača, akcionara i lokalne zajednice.

6. Dizajn

Dizajn, u svom najosnovnijem obliku, često se doživljava kao puka estetika – boje, oblici i teksture koje privlače oko. Međutim, holistički pristup dizajnu gleda dalje od površine. Shvaća dizajn kao suptilnu igru među funkcijom, estetikom, korisničkim iskustvom, održivošću i kulturnim kontekstom u kojem će se objekt ili rješenje koristiti.

U holističkom dizajnu, svaki element je promišljen i postavljen s razlogom. To znači uzimanje u obzir šire slike, razumijevanje kako se pojedinačni dijelovi međusobno povezuju i kako će dizajn utjecati na ljude i okolinu oko sebe.

7. Poljoprivreda

Poljoprivreda je, u svom srcu, čin uzgoja i obnove – biljaka, životinja i same zemlje. Konvencionalni pristupi često gledaju na poljoprivredu kao na proizvodni proces s glavnim ciljem maksimizacije prinosa. 

Holistički pristup poljoprivredi, s druge strane, vidi širu sliku, razumijevajući kompleksne odnose koji se odvijaju između tla, biljaka, životinja, ljudi i ekosustava u cjelini.

Uzimajući u obzir ekološke, socijalne i ekonomske aspekte, holistička poljoprivreda teži stvaranju održivih sustava koji hrane tijelo i dušu zajednice dok štite i obnavljaju prirodne resurse na kojima se oslanjaju.

8. Osobni razvoj

Osobni razvoj tradicionalno se fokusira na unapređenje pojedinačnih aspekata našeg bića, poput izgradnje samopouzdanja, razvijanja vještina ili postizanja određenih ciljeva. 

Holistički pristup osobnom razvoju ide korak dalje, prepoznajući da smo sastavljeni od mnoštva složenih dimenzija koje se međusobno povezuju: tijelo, um, emocije i duh.

Holistički osobni razvoj ne teži samo postizanju vanjskih ciljeva ili ispravljanju “manjkavosti”. Umjesto toga, nastoji razumjeti i njegovati cijelu osobu, uzimajući u obzir fizičko zdravlje, mentalno blagostanje, emocionalnu ravnotežu i duhovnu povezanost.

9. Nutricionizam

Nutricionizam, u svom najosnovnijem obliku, proučava kako hrana koju konzumiramo utječe na naše zdravlje i dobrobit. U tradicionalnom smislu, ovaj pristup često se svodi na kalorije, makronutrijente i mikronutrijente. 

Međutim, holistički pristup nutricionizmu shvaća da je prehrana mnogo kompleksnija i povezana sa svakim aspektom našeg bića.

Holistički nutricionizam promatra osobu kao cjelinu, uzimajući u obzir ne samo ono što jedemo, već i kako, kada, zašto i u kojem okruženju to radimo. Teži razumijevanju duboke veze između hrane, tijela, uma, emocija i duha, kao i njihovog međusobnog utjecaja na zdravlje i blagostanje.

10. Sport i tjelesna kondicija

Sport i tjelesna kondicija tradicionalno su se usredotočili na poboljšanje fizičkih performansi, povećanje snage, izdržljivosti i fleksibilnosti te postizanje specifičnih tjelesnih ciljeva. 

Dok je ovakva usmjerenost na fizički aspekt važna, holistički pristup tjelesnoj kondiciji shvaća da prava snaga i vitalnost dolaze iz integracije uma, tijela i duha.

Ovaj pristup promatra tjelesnu aktivnost ne samo kao sredstvo za postizanje fizičkih standarda ili natjecateljskih rezultata, već kao put prema cjelovitom blagostanju. Holistička tjelesna kondicija prepoznaje važnost mentalnog i emocionalnog stanja sportaša, duhovne povezanosti i svjesnosti tijekom vježbanja te harmonije između unutarnjeg i vanjskog svijeta.

holistički pristup u praksi
FOTO: SHUTTERSTOCK

20 zanimljivosti o holističkom pristupu

Holistički pristup zdravlju i dobrobiti smatra čovjeka kao cjelinu koja uključuje fizičko, emocionalno, mentalno i duhovno zdravlje. Evo 20 zanimljivosti o holističkom pristupu:

 • Holistički pristup zdravlju nije nov. Tradicionalne kulture poput Ayurvede u Indiji i tradicionalne kineske medicine koriste holističke metode već tisućama godina.
 • Holizam vidi tijelo kao integrirani sustav gdje svaki dio utječe na druge dijelove i na cjelinu. Umjesto da se fokusira samo na liječenje simptoma, holistički pristup naglašava prevenciju i održavanje zdravlja.
 • Holistička medicina priznaje snažnu vezu između uma i tijela. Stres i negativne emocije mogu doprinijeti fizičkim problemima, kao i obrnuto.
 • Holistički pristup često uključuje alternativne terapije poput akupunkture, homeopatije, aromaterapije i meditacije.
 • Holistička medicina naglašava važnost osnaživanja pacijenata da preuzmu odgovornost za vlastito zdravlje.
 • Za mnoge holističke praktičare, duhovna ravnoteža je ključna komponenta ukupnog zdravlja.
 • Holistički pristup ne gleda samo na fizičke simptome, već također uzima u obzir emocionalne, socijalne i duhovne aspekte osobe.
 • Liječenje se često prilagođava individualnoj osobi, a ne samo njenom medicinskom stanju.
 • Holistički pristup naglašava korištenje prirodnih metoda i tvari u liječenju.
 • Ispravna prehrana i nutricionizam često su ključni aspekti holističkog zdravlja.
 • Holistički praktičari često traže nove metode i terapije kako bi poboljšali zdravlje svojih pacijenata.
 • Holistički centri često okupljaju timove različitih stručnjaka poput nutricionista, masera, psihologa i drugih.
 • Holistički pristup prepoznaje važnost zajednice i socijalne mreže u očuvanju zdravlja.
 • Emocionalno oslobađanje i obrada često su važni koraci u holističkom liječenju.
 • Mnogi holistički praktičari prepoznaju važnost očuvanja okoliša kao ključnog aspekta globalnog zdravlja.
 • Iako se suočava s kritikama iz konvencionalne medicine, holistički pristup sve je više prihvaćen i priznat.
 • Holistički pristup ne odbacuje konvencionalnu medicinu, već je često vidi kao jedan od mnogih alata za liječenje.
 • Mnogi holistički terapeuti naglašavaju važnost introspekcije i samosvijesti kao ključnih alata za održavanje zdravlja.
 • Holistička medicina često naglašava važnost građenja snažnog odnosa između liječnika i pacijenta, gdje oba sudjeluju u procesu iscjeljenja.

Terapijske metode u holističkom pristupu

Kako svijet postaje sve svjesniji važnosti cjelovitog zdravlja, holistički pristup liječenju stječe sve veću popularnost. Holistička medicina promatra osobu kao cjelinu, pridajući važnost svim aspektima života pojedinca – fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom. 

U ovom članku bacit ćemo pogled na neke od najpopularnijih terapijskih metoda koje se koriste u holističkom pristupu te dati primjer koji će olakšati razumijevanje načina na koji one rade. 

1. Akupunktura

Potječe iz Tradicionalne kineske medicine, akupunktura se temelji na konceptu chi (ili qi) – životnoj energiji koja teče kroz tijelo. Umetanjem tankih igala na specifične točke na tijelu, terapeuti mogu uravnotežiti energiju i potaknuti tijelo na samoiscjeljenje.

Primjer:

Pacijent dolazi s kroničnom glavoboljom koja traje već godinama. Umjesto da se usredotoči isključivo na mjesta boli, akupunkturist uzima detaljnu anamnezu kako bi razumio cjelokupnu sliku zdravlja pacijenta. 

Pored glavobolje, pacijent ima problema sa spavanjem i probavom. Na temelju holističke procjene, akupunkturist postavlja igle na različite točke tijela kako bi se uravnotežila energija (Qi) i uspostavila ravnoteža u cijelom tijelu, čime se ne samo tretira glavobolja, već se poboljšava i opće zdravstveno stanje pacijenta.

2. Homeopatija

Ova metoda koristi male količine prirodnih tvari kako bi potaknula tijelo da se samoiscjeljuje. Temelji se na principu “slično liječi slično”, sugerirajući da tvar koja uzrokuje simptome bolesti u zdravoj osobi može, kada se uzima u minimalnim dozama, liječiti slične simptome u bolesnoj osobi.

Primjer:

Pacijent osjeća ekstremnu tjeskobu i često ima napade panike. Homeopat ne fokusira se samo na tjeskobu, već želi znati kako se pacijent osjeća u različitim situacijama, kakav je njegov apetit, spavanje, fizičke simptome, itd. 

Na temelju sveukupne slike, homeopat odabire specifični lijek koji najbolje odgovara ukupnom profilu pacijenta, a ne samo njegovim simptomima tjeskobe.

3. Ayurveda

Tradicionalna indijska medicina, Ayurveda, koristi kombinaciju biljnih lijekova, prehrane, meditacije i yogi kako bi uspostavila ravnotežu tijela, uma i duha.

Primjer:

Pacijent se žali na kroničnu umornost. Ayurvedski liječnik identificira pacijentovu primarnu “dosha” (Vata, Pitta, Kapha) te analizira njegovu prehranu, dnevnu rutinu i emocionalno stanje. Preporučuje se posebna dijeta, biljke i prakse kako bi se ponovno uspostavila ravnoteža i vitalnost pacijentove doshe.

prirodno liječenje
FOTO: SHUTTERSTOCK

4. Aromaterapija

Upotreba esencijalnih ulja za promicanje zdravlja i dobrobiti. Različita ulja mogu imati umirujuće, energizirajuće, antibakterijske ili antivirusne učinke, među ostalim koristima.

Primjer:

Pacijent ima problema s nesanicom. Aromaterapeut ne bira eterična ulja samo na temelju njihove sposobnosti poticanja sna, već također uzima u obzir pacijentove emocionalne uzroke nesanice. Na primjer, ako je nesanica uzrokovana stresom, preporučit će mješavinu ulja poput lavande i kamilice.

5. Refleksologija

Ova terapija se temelji na ideji da specifične točke na stopalima i rukama odgovaraju različitim organima i sustavima tijela. Masiranjem ovih točaka može se poboljšati zdravlje i ravnoteža odgovarajućeg organa ili sustava.

Primjer:

Pacijent se žali na bolove u leđima. Refleksolog će pritiskati specifične točke na stopalima koje odgovaraju leđima, ali također će tražiti druge povezane točke, kao što su oni koji odgovaraju bubrezima ili crijevima, kako bi se osigurao sveobuhvatan tretman i potaknula cijela tijela da se samozacijeli.

6. Meditacija i umne tehnike

Koncentracija, pažnja i svjesnost trenutka pomažu oslobađanju stresa, poboljšanju mentalne jasnoće i poticanju općeg osjećaja dobrobiti.

Primjer:

– Meditacija

 Pacijent se osjeća preplavljenim i anksioznim zbog posla i obiteljskih obveza. Umjesto da se usredotoči samo na anksiozne simptome, instruktor meditacije vodi pacijenta kroz vježbe disanja i svjesnosti kako bi ga doveo u trenutni trenutak. Kroz redovitu praksu meditacije, pacijent ne samo da smanjuje simptome anksioznosti, već također razvija dublje razumijevanje sebe, svojih obrazaca razmišljanja i odnosa s vanjskim svijetom.

– Umne tehnike

 Pacijent se oporavlja od ozbiljne ozljede i osjeća se obeshrabreno sporim napretkom. Terapeut koristi tehnike vizualizacije kako bi pomogao pacijentu da mentalno zamisli sebe kako se potpuno oporavlja, jačajući njegovu vjeru u proces ozdravljenja. Kroz autosugestiju i afirmacije, pacijent se potiče da usvoji pozitivan unutarnji dijalog, čime se potiče brži oporavak. 

7. Bioenergetska terapija

Ova terapija se temelji na ideji da svako biće ima energetsko polje koje ga okružuje. Iscjelitelji koriste ruke kako bi osjetili i uravnotežili to polje, potičući tako iscjeljenje na fizičkoj i emocionalnoj razini.

Primjer:

Pacijent se osjeća letargično i emocionalno iscrpljeno, ali medicinski testovi ne pokazuju konkretne probleme. Bioenergetski terapeut radi s pacijentom kako bi osjetio energetske blokade u tijelu, koristeći ruke ili druge alate za prepoznavanje područja sa smanjenim protokom energije. 

Terapeut koristi različite tehnike kako bi usmjeravao i balansirao energetski protok, uzimajući u obzir holističku sliku pacijentovog fizičkog, emocionalnog i mentalnog stanja

U svakom od ovih primjera, cilj je prepoznati i tretirati osobu kao cjelinu, pružajući alate i tehnike koje im pomažu da ostvare veću ravnotežu, svjesnost i zdravlje na svim razinama postojanja.