Je li dopisivanje prevara? (10 argumenata za i protiv)

Mnogi se partneri pitaju je li dopisivanje prevara, odnosno gdje je granica između igre i varke. U doba kada su pametni telefoni postali produžetak naših ruku, a online komunikacija zamjenjuje tradicionalne načine međuljudskih kontakata, pojavljuje se jedno intrigantno pitanje: predstavlja li dopisivanje s nekim izvan veze oblik prevare? Ovo pitanje otvara Pandorinu kutiju etičkih dilema i osobnih uvjerenja. 

S jedne strane, argument ‘za’ može tvrditi da emocionalna povezanost razvijena kroz konstantno dopisivanje može predstavljati izdaju povjerenja, jer se intimnost i bliskost mogu graditi i bez fizičkog kontakta. 

je li dopisivanje prevara
FOTO: UNSPLASH

S druge strane, argument ‘protiv’ ističe da komunikacija sama po sebi ne mora nužno značiti prekršaj odanosti, posebno ako ne postoji namjera ili djelovanje koje bi prešlo granice platonskog prijateljstva. 

U ovom članku, uranjamo u složene dubine ove teme, istražujući granice povjerenja, lojalnosti i emocionalne odanosti u modernim odnosima, dok se pokušavamo odgovoriti na pitanje: Je li dopisivanje prevara?”

Je li dopisivanje prevara?

10 argumenata koji tvrde da je dopisivanje prevara

Predstavlja li dopisivanje s drugim dečkom oblik preljuba u vezi? Ova tema izaziva žustre rasprave i polarizira mišljenja. 

Argumenti koji zagovaraju ovu tezu čvrsto stoje na stanovištu da dopisivanje, iako možda nedužno na prvi pogled, može biti izdaja povjerenja koju veza podrazumijeva. Ono često prelazi granice obične prijateljske komunikacije, ulazeći u sferu emocionalne intimnosti koja bi trebala biti rezervirana isključivo za partnera. 

U ovom dijelu članka istražujemo nijanse i razloge zbog kojih se dopisivanje s drugim dečkom može smatrati ne samo kršenjem povjerenja, već i jasnim korakom prema emocionalnoj nevjernosti.

Analiziramo kako nešto tako neopipljivo kao što je online komunikacija može imati duboke i stvarne posljedice na stvarne odnose, te zašto je važno postaviti jasne granice u vezi s virtualnim interakcijama.

1. Emocionalna nevjera

Emocionalna nevjera, za razliku od fizičke, odnosi se na stvaranje duboke emocionalne veze s nekim izvan postojeće veze, a dopisivanje s drugima može biti ključan medij u tom procesu. Ova vrsta nevjere ne uključuje fizički kontakt, ali može uključivati dijeljenje osobnih misli, osjećaja i iskustava s nekom drugom osobom na način koji bi trebao biti rezerviran za partnera. U ovom kontekstu, dopisivanje nije samo razmjena riječi; to je izgradnja veze koja može sadržavati intimnost i bliskost.

Argument o tome da li je dopisivanje prevara često fokusira na ideju da, iako možda nema fizičke nevjere, emocionalna povezanost stvorena putem dopisivanja može biti jednako štetna. Ovo može biti posebno istinito u slučajevima gdje se dopisivanje s drugima odvija tajno ili skriveno od partnera. Ako osoba osjeća potrebu da skriva svoje dopisivanje, to može ukazivati na svijest da se prelaze granice koje su uspostavljene u vezi.

Ovo nas dovodi do pitanja povjerenja i transparentnosti u vezi. Ako dopisivanje s drugim ljudima dovodi do smanjenja otvorenosti i iskrenosti s partnerom, može se smatrati oblikom izdaje. Emocionalna nevjera kroz dopisivanje može potkopati temelje povjerenja i sigurnosti koje su ključne u svakoj zdravoj vezi.

2. Skrivanje od partnera

Skrivanje dopisivanja od partnera često se percipira kao znak da postoji nešto što se mora sakriti, nešto što ne bi bilo prihvaćeno ili odobreno u kontekstu postojeće veze. Ovo može biti posebno problematično ako se razmatra ideja povjerenja kao temelja svake zdrave i stabilne veze. 

Kada jedan partner odluči skriti svoju komunikaciju s nekom drugom osobom, dolazi do prekida u toj osnovi povjerenja. Postavlja se pitanje: zašto osoba osjeća potrebu za tajnošću ako dopisivanje s drugima nije prekršaj?

Dalje, skrivanje dopisivanja može ukazivati na emocionalni preljub. Ako komunikacija s drugom osobom uključuje elemente koji nisu prikladni za dijeljenje s partnerom, kao što su intimni detalji, osobni problemi ili čak flert, to može značiti da se razvija veza koja prelazi granice platonskog prijateljstva. Ovo ne samo da postavlja pitanje o prirodi vanjske komunikacije, već i o samoj dinamici i otvorenosti unutar primarne veze.

3. Intimnost s drugom osobom

Stvaranje intimne veze s nekim izvan primarne romantične veze može se dogoditi kroz redovito dopisivanje koje uključuje osobne, duboko emotivne ili privatne teme. Ova vrsta dopisivanja može biti znak da se osoba okreće drugoj osobi za emocionalnu podršku, razumijevanje ili čak emocionalno zadovoljstvo, što bi inače trebalo potražiti unutar svoje veze. 

Ovaj proces stvaranja intimnosti s drugim osobama kroz dopisivanje može voditi do emocionalne udaljenosti od partnera, što je često početak putanje koja može dovesti do emocionalne nevjere.

Pitanje koje se često postavlja u ovom kontekstu je: “Je li dopisivanje prevara ako ne postoji fizička nevjera?” Argumenti koji podržavaju ovu tezu naglašavaju da emocionalna intimnost i bliskost s nekim izvan veze mogu biti jednako ozbiljni kao i fizička nevjera. 

Kada osoba dijeli svoje najdublje misli, osjećaje i strahove s nekim tko nije njezin partner, to može biti shvaćeno kao izdaja povjerenja i obaveza prema primarnom odnosu.

4. Smanjenje bliskosti u vezi

Smanjenje bliskosti u vezi još je jedan argument koji na pitanje o tome je li dopisivanje prevara odgovara potvrdno. Ovaj fenomen može nastati kada dopisivanje s drugima postane prioritet ili kada osoba počne dijeliti intimne detalje, misli ili osjećaje s drugom osobom umjesto sa svojim partnerom. To može stvoriti osjećaj udaljenosti ili zapostavljenosti kod partnera, što može uzrokovati da se osjećaju manje povezano i manje važno u vezi.

Smanjenje bliskosti u vezi ne samo da utječe na emocionalnu dinamiku para, već može dovesti i do pitanja povjerenja. Kada partneri osjećaju da se dijele intimne stvari izvan veze, može doći do sumnje i nesigurnosti. Ovo može uzrokovati dodatne probleme u vezi, pogoršavajući situaciju.

Ukratko, iako dopisivanje s drugima možda neće biti fizička prevara, može imati značajne posljedice za emocionalnu bliskost i zdravlje veze. 

5. Izgradnja tajne veze

Da li je dopisivanje prevara kada se osoba redovito dopisuje s nekim izvan svoje veze na način koji je skriven od njihovog partnera? Kratki odgovor je da. Ova veza možda ne uključuje fizičku intimnost, ali emocionalna povezanost i intimna komunikacija mogu biti jednako intenzivne. Tajnost dodatno komplicira stvari jer implicira da postoji nešto što se mora sakriti, nešto što nije prihvatljivo ili prikladno unutar granica postojeće veze.

Ovakva vrsta dopisivanja može prelaziti granicu između prijateljske i romantične komunikacije, često bez jasnog prepoznavanja tih promjena od strane osobe koja se dopisuje. Tajnost i emocionalna intimnost koja se razvija u takvim interakcijama mogu biti izdaja povjerenja koju veza zahtijeva. Osim toga, kada partner otkrije postojanje tajne veze, to može dovesti do osjećaja izdaje, povrijeđenosti i gubitka povjerenja.

je li dopisivanje prevara
FOTO: UNSPLASH

U zaključku, izgradnja tajne veze kroz dopisivanje može biti vid preljuba, iako ne uključuje fizičku nevjeru. Takvo ponašanje može ozbiljno narušiti temelje povjerenja i otvorenosti koji su ključni za zdravu i stabilnu vezu. 

6. Flertovanje i seksualne konotacije

Pitanje da li je dopisivanje prevara kada uključuje flertovanje ili seksualne insinuacije je suvišno.  Takvo dopisivanje prelazi granicu platonske i prijateljske komunikacije. Takva interakcija može biti shvaćena kao emocionalna ili čak seksualna nevjera, jer implicira postojanje seksualne privlačnosti ili interesa prema osobi izvan veze. Flertovanje kroz dopisivanje može biti posebno problematično jer predstavlja svjesnu odluku da se angažira u ponašanju koje ima romantične ili seksualne podtekste.

Osim toga, seksualne konotacije u dopisivanju s nekim mogu stvoriti osjećaj izdaje i povrijeđenosti kod partnera. Otkrivanje da se njihov partner dopisuje na flertujući ili seksualno sugestivan način s drugom osobom može dovesti do ozbiljnih problema u vezi, uključujući gubitak povjerenja i emocionalnu udaljenost.

7. Zanemarivanje partnera

Ovo zanemarivanje manifestira se na različite načine. Može uključivati manje vremena provedenog zajedno, manje dijeljenja svakodnevnih iskustava ili emocionalnih trenutaka, ili čak osjećaj da je partner emocionalno odsutan čak i kada su fizički prisutni. Dopisivanje s drugima može postati distrakcija koja smanjuje kvalitetu interakcije između partnera, čime se stvara osjećaj zanemarivanja ili zapostavljenosti.

Osim toga, kada partner više vremena i emocionalne energije ulaže u dopisivanje s drugom osobom, može se razviti osjećaj konkurencije ili ljubomore kod zanemarenog partnera. Ovo može dovesti do pitanja povjerenja, nesigurnosti i osjećaja neadekvatnosti, što može ozbiljno utjecati na emocionalno blagostanje oba partnera u vezi.

8. Potencijal za fizičku prevaru

Jedan od ključnih faktora u ovom procesu je emocionalna bliskost koja se može razviti kroz kontinuirano dopisivanje. Kada se između dvije osobe razvije snažna emocionalna veza, postoji povećani rizik da se ta veza prevede u fizičku privlačnost. Ovo je posebno istinito ako dopisivanje uključuje intimne ili flertujuće elemente, što može pojačati osjećaj privlačnosti i želje i definitivan je potvrdan odgovor na to da li je dopisivanje prevara.

Drugi važan aspekt je način na koji dopisivanje može stvoriti osjećaj tajnosti ili ekskluzivnosti, što može dodatno pojačati privlačnost prema osobi s kojom se dopisuje, čineći vezu izazovnijom i privlačnijom.

Osim toga, dopisivanje može dovesti do situacija u kojima se osobe koje se dopisuju odluče susresti uživo, što može dodatno povećati mogućnost fizičke prevare. Ovo je posebno vjerojatno ako su već postojale emocionalna bliskost i seksualna napetost kroz dopisivanje.

9. Kršenje povjerenja

Povjerenje je temeljni element svake zdrave veze. Da li je dopisivanje prevara? Jest, može dovesti do ozbiljnog narušavanja tog povjerenja.

Kada jedan partner sazna da se drugi partner intenzivno dopisuje s nekim izvan veze, to može izazvati osjećaj izdaje i povrijeđenosti. Osjećaj da je partner skrivao komunikaciju ili stvarao emocionalnu povezanost s drugom osobom može dovesti do ozbiljnih problema u vezi. Kršenje povjerenja može uzrokovati emocionalnu traumu i stvoriti duboke rane u odnosu.

Osim toga, kršenje povjerenja može dovesti do problema u komunikaciji i otvorenosti između partnera. Partner koji se osjeća izdanim može postati manje voljan dijeliti svoje misli, osjećaje i iskustva s partnerom, što može uzrokovati daljnju udaljenost u vezi.

Kako bi se očuvalo povjerenje unutar veze, važno je da partneri komuniciraju svoje granice i očekivanja kada je riječ o komunikaciji s drugima. Otvorena i iskrena komunikacija ključna je za očuvanje povjerenja i zdrave veze.

10. Emocionalna ovisnost

Intenzivno dopisivanje može dovesti do razvoja emocionalne veze s osobom s kojom se dopisuje. To uključuje dijeljenje intimnih osjećaja, razgovore o problemima i stvaranje emocionalne povezanosti koja bi trebala biti rezervirana za trenutnog partnera.

Također, kada osoba počne intenzivno dopisivanje s nekim izvan postojeće veze, može se dogoditi da počne zapostavljati emocionalnu prisutnost u svojoj trenutačnoj vezi. To znači da partner može osjetiti nedostatak pažnje i emocionalne podrške.

Ako partner otkrije da je njihova voljena osoba razvila duboku emocionalnu povezanost s drugom osobom putem dopisivanja, to može dovesti do ozbiljnih problema u vezi.

10 argumenata koji tvrde da dopisivanje nije prevara

U ovom dijelu članka, istražujemo argumente koji tvrde da dopisivanje s nekim izvan veze ne mora nužno značiti prevaru. Razmatramo ideju da povjerenje, otvorenost i razumijevanje unutar veze mogu dopustiti prostor za komunikaciju s drugima, bez da to ugrozi temelje partnerskog odnosa. 

Analiziramo kako komunikacija, čak i kad je bliska, ne mora automatski prelaziti granice vjernosti, te razmatramo važnost postavljanja jasnih granica i međusobnog razumijevanja u vezi.

1. Platonska komunikacija

Platonska komunikacija odnosi se na vrstu komunikacije koja je isključivo prijateljska i intelektualna, bez ikakvih romantičnih ili seksualnih podteksta. Je li dopisivanje prevara kada je riječ o platonskoj komunikaciji? Ovaj argument naglašava da komunikacija koja nema emocionalnu ili seksualnu privlačnost daje negativni odgovor na pitanje je li dopisivanje prevara.

U slučaju platonske komunikacije, osobe koje se dopisuju mogu dijeliti intelektualne interese, hobije, ili prijateljske razgovore bez ikakvih skrivenih namjera. Nema flertovanja, seksualnih insinuacija ili tajnih planova za sastanke. Ova vrsta komunikacije može biti potpuno transparentna i otvorena, čak i ako se odvija s osobama koje nisu partneri u vezi.

Argument u korist platonske komunikacije tvrdi da je važno održavati prijateljstva i kontakte s drugim osobama izvan veze kako bi se očuvala raznovrsnost i društvena mreža. Dopisivanje s prijateljima, kolegama ili osobama s zajedničkim interesima može biti korisno za mentalno zdravlje i socijalnu povezanost. Ova komunikacija može čak doprinijeti poboljšanju kvalitete veze jer svaka osoba donosi nove perspektive i iskustva u odnos.

Osim toga, argument podcrtava važnost povjerenja unutar veze. Ako je partnerima dopuštena platonska komunikacija s drugima i ako postoji potpuno povjerenje i transparentnost u vezi s tim komunikacijama, to može ojačati osjećaj sigurnosti i bliskosti među partnerima.

2. Sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja može obuhvaćati komunikaciju s prijateljima, obitelji, kolegama ili drugim osobama bez ikakvih skrivenih namjera ili emocionalnih privlačnosti. Ovaj argument tvrdi da partneri u vezi trebaju imati povjerenje jedno u drugo i vjerovati da slobodna komunikacija s drugim osobama ne znači nužno i prevaru. Je li dopisivanje prevara u ovom slučaju? Nije. 

Važno je naglasiti da sloboda izražavanja uključuje i komunikaciju s osobama suprotnog spola bez potrebe za tajnim sastancima ili emocionalnom prevarom. Ovdje se radi o prijateljskom razgovoru i dijeljenju iskustava, a ne o romantičnim ili seksualnim namjerama.

Argument također sugerira da zabrana ili ograničavanje komunikacije s drugim osobama može dovesti do osjećaja nelagode i frustracije u vezi. Partneri koji osjećaju da im je uskraćena sloboda komunikacije mogu postati nesretni i osjećati se kao da su zatvoreni u vezi.

3. Pouzdanost u vezi

Pouzdanje u vezi podrazumijeva vjerovanje partneru i uvjerenje da će se on ili ona pridržavati postavljenih granica i očekivanja. Argument tvrdi da ako partneri imaju čvrsto povjerenje jedno u drugo, komunikacija s drugim osobama putem poruka ili društvenih medija ne bi trebala biti problem. Ovdje se radi o transparentnoj i otvorenoj komunikaciji, bez tajni ili skrivenih namjera.

Važno je istaknuti da pouzdanje u vezi također uključuje razgovor i postavljanje jasnih granica. Partneri mogu zajedno definirati što smatraju prihvatljivim ponašanjem u vezi s komunikacijom s drugim osobama. Ako su granice jasne i oboje se slažu s njima, tada nema razloga za sumnju ili nepovjerenje.

dopisivanje s drugima
FOTO: UNSPLASH

Ovaj argument također ističe da prevelika zabrinutost oko dopisivanja s drugima može dovesti do nepotrebnog stresa i napetosti u vezi. Ako partneri imaju čvrsto povjerenje i znaju da su njihovi odnosi sigurni, tada mogu osjećati veću slobodu i sigurnost u svojoj vezi.

4. Razdvajanje prijateljstva i romantike

Razdvajanje prijateljstva od romantičnih osjećaja ključno je za očuvanje zdravih međuljudskih odnosa. Ovaj argument tvrdi da osobe imaju sposobnost kontrolirati svoje emocije i razumjeti granice između prijateljstva i romantike. Dopisivanje s prijateljima ili osobama suprotnog spola ne mora nužno dovesti do preljuba ako osobe znaju gdje povući crtu.

Osim toga, ovaj argument sugerira da zabrana komunikacije s prijateljima ili osobama koje nisu romantični partneri može dovesti do osjećaja izolacije i ograničenja. Prijateljstva su važna za emocionalnu podršku i društvenu povezanost, i ograničavanje komunikacije s drugima može negativno utjecati na mentalno zdravlje.

Važno je napomenuti da pojedinci imaju sposobnost postavljanja granica u svojim prijateljskim odnosima kako bi očuvali integritet svoje veze. Partneri mogu zajedno definirati što smatraju prihvatljivim ponašanjem i komunikacijom s drugim osobama, čime se održava povjerenje i sigurnost u vezi.

5. Transparentnost

Je li dopisivanje prevara ako su partneri potpuno transparentni jedno prema drugome o svojim komunikacijama s drugim osobama? Tada dopisivanje ne mora nužno biti prevara. Transparentnost uključuje dijeljenje informacija o s kim se dopisujete, o čemu razgovarate i kakve su prirode te komunikacije. Partneri koji su potpuno transparentni međusobno imaju povjerenje i razumiju granice i očekivanja u vezi.

Važno je napomenuti da transparentnost ne znači samo informiranje partnera o komunikaciji s drugim osobama, već i postavljanje granica i pristajanje na zajednička pravila komunikacije. Partneri mogu zajedno definirati što smatraju prihvatljivim ponašanjem i komunikacijom s drugim osobama kako bi očuvali integritet svoje veze.

Osim toga, argument ističe da nedostatak transparentnosti može dovesti do tajni i skrivenih aktivnosti, što može izazvati nepovjerenje i sumnje u vezi. Transparentnost, s druge strane, omogućuje partnerima da budu svjesni svojih aktivnosti i komunikacija te da se osjećaju sigurnima u vezi.

6. Jačanje veze

Dopisivanje s drugima može omogućiti paru da dijeli svoje misli, osjećaje i iskustva s osobama izvan njihove veze. Ovo može rezultirati dubokim razgovorima i emocionalnom podrškom koja jača međusobnu povezanost. Partneri mogu razmjenjivati ideje, razgovarati o svojim hobijima i interesima te podržavati jedno drugo u osobnom razvoju.

Osim toga, dopisivanje može pomoći u očuvanju osjećaja uzbuđenja i romantike u vezi. Partneri mogu razmjenjivati slatke poruke, komplimente i izraze ljubavi putem poruka, čime održavaju strast i privlačnost među sobom.

Važno je napomenuti da dopisivanje može biti posebno korisno u situacijama u kojima su partneri fizički udaljeni zbog posla, obveza ili drugih razloga. Komunikacija putem poruka omogućuje im da ostanu povezani i osjećaju bliskost unatoč udaljenosti.

Ovaj argument tvrdi da, umjesto da ugrožava vezu, dopisivanje može jačati emocionalnu povezanost među partnerima. Važno je da partneri budu otvoreni, iskreni i transparentni jedno prema drugome o svojim komunikacijama s drugim osobama kako bi očuvali povjerenje i održali zdravu vezu.

7. Osobna neovisnost

Osobna neovisnost znači da svaka osoba zadržava svoj identitet i individualnost unatoč tome što je u vezi. Dopisivanje s prijateljima, obitelji, kolegama ili drugim osobama može biti izraz osobne slobode i potrebe za održavanjem vlastitih odnosa izvan romantične veze.

Ovaj argument tvrdi da partneri koji poštuju osobnu neovisnost jedno drugog mogu očuvati zdravu ravnotežu između zajedničkog vremena i vremena koje provode s drugim osobama. Nema potrebe da se osjećaju ograničenima ili kontroliranima u vezi s komunikacijom s drugima.

Važno je istaknuti da osobna neovisnost ne podrazumijeva skrivene namjere ili preljubničke akcije. Partneri mogu zajedno postaviti granice i pravila komunikacije kako bi osigurali da nema povrede povjerenja ili emocionalne preljube.

Ovaj argument također ističe da su partneri koji cijene osobnu neovisnost vjerojatno sretniji i ispunjeniji u vezi. Osjećaj slobode i autonomije može pozitivno utjecati na mentalno zdravlje i sreću pojedinca.

8. Profesionalne potrebe

Ovaj argument naglašava da komunikacija s kolegama, suradnicima ili poslovnim partnerima putem poruka ili društvenih medija može biti nužna za profesionalni razvoj i uspjeh pojedinca, te da to ne mora nužno značiti prevaru u romantičnom smislu.

Profesionalne potrebe uključuju komunikaciju o poslu, projektima, suradnji ili drugim poslovnim aspektima. Osobe koje rade zajedno na poslu mogu se često dopisivati kako bi koordinirale aktivnosti, dijelile informacije i ostvarivale poslovne ciljeve. Ovaj argument tvrdi da je važno razumjeti razliku između profesionalne komunikacije i romantične preljube.

Važno je napomenuti da profesionalne potrebe mogu zahtijevati komunikaciju s osobama suprotnog spola ili kolegama izvan radnog okruženja. To je uobičajeni dio poslovnog svijeta, a zabrana takve komunikacije može negativno utjecati na profesionalni razvoj pojedinca.

Ovaj argument također ističe da postavljanje granica između profesionalne i osobne komunikacije može biti ključno. Partneri mogu zajedno definirati što smatraju prihvatljivim ponašanjem i komunikacijom s kolegama ili suradnicima kako bi očuvali integritet svoje veze.

9. Različite definicije nevjere

Nevjera se može definirati na različite načine. Za neke, to može uključivati samo fizičku prevaru, dok drugi smatraju da emocionalna prevara ili skrivena komunikacija s drugima također spadaju u tu kategoriju. Ovaj argument tvrdi da je važno uzeti u obzir različite definicije nevjere i razumjeti da što se smatra prevarom može biti subjektivno.

Važno je napomenuti da ne postoji univerzalna definicija nevjere koja bi odgovarala svima. Partneri u vezi mogu imati različite stavove o tome što smatraju prevarom, i to je važno razgovarati i definirati zajedno kako bi se izbjegle nesporazumi.

Ovaj argument također ističe da se stavovi o nevjeri mogu mijenjati s vremenom i iskustvom. Partneri koji su otvoreni za razgovor i prilagodbu svojih definicija nevjere mogu održati zdravu i prilagodljivu vezu. Teško je reći gdje postoji tajna ljubav, a gdje ne.

10. Potreba za podrškom

Potreba za podrškom obuhvaća emocionalnu podršku, razgovore o svakodnevnim problemima i iskustvima, te dijeljenje radosti i tuge s drugim osobama. Ovaj argument tvrdi da komunikacija s prijateljima, obitelji ili drugim osobama putem poruka ili društvenih medija može zadovoljiti tu prirodnu potrebu za podrškom i razgovorom.

Osim toga, potreba za podrškom može biti još izraženija u situacijama stresa, tuge ili izazova u životu. Osobe mogu osjećati potrebu da razgovaraju s drugim osobama kako bi se nosile s teškim situacijama i osjećale se manje usamljeno.

Važno je napomenuti da potreba za podrškom ne mora nužno značiti da se radi o emocionalnoj preljubi ili prevari. Partneri mogu zajedno razumjeti tu potrebu i podržavati jedno drugo u održavanju zdravih odnosa izvan svoje veze.

Ovaj argument također ističe da zabrana komunikacije s drugim osobama može rezultirati osjećajem ograničenosti i nelagode. Partneri koji su otvoreni prema tome da pruže i dobiju podršku izvan veze često imaju zadovoljnije i ispunjenije odnose.