Kako promijeniti prezime u samo 15 dana

Iskaznica

Iako se nekima čini kako promijeniti prezime, ime ili oboje može biti potpuno nepotreban postupak, ipak ima mnogo ljudi koji svake godine mijenjaju svoje ime i prezime. Osim umjetničkih razloga (sjetite se samo Jacquesa Houdeka kojemu je pravo ime Željko, ali se odlučio za novo umjetničko ime), postoji mnogo razloga za promjenu imena ili prezimena. 

Za vrijeme Domovinskog rata mnogi su ljudi mijenjali ime, iz političkih razloga, ali danas se ime najčešće mijenja zbog toga što se osobi ne sviđa ime ili prezime koje nosi kroz život ili jer je došlo do nekakvih promjena u bračnoj zajednici (rastava braka). 

Ime i prezime se mogu vrlo lako promijeniti, a cijeli postupak traje otprilike 15 dana. Njegova je cijena stvarno mala – 35 kuna koje se moraju platiti u obliku državnih biljega. 

Kako podnijeti zahtjev za promjenu imena?

Kako promijeniti prezime - potpis
Foto: Pixabay

Ako ste se odlučili na promjenu imena možete to na županijskom sudu. Za to će vam trebati potvrda o tome da se protiv vas ne vodi nikakav kazneni postupak, a možete ju dobiti na Općinskom sudu. Nakon što donesete tu potvrdu županijski će sud poslati zahtjev Ministarstvu pravosuđa kako bi utvrdio jeste li u kaznenoj evidenciji. To najčešće nije zapreka za promjenu imena i prezimena.

Jednom kada ministarstvo donese rješenje o promjeni imena doći će vam obavijest o tome na vašu osobnu kućnu adresu, te se nakon kratkog perioda od otprilike dva tjedna zamjena potvrđuje u državnoj matici te u OIB sustavu. Na vama je sada samo da promijenite dokumente što je i najskuplji dio postupka promjene imena. Nakon promjene imena morate promijeniti osobnu iskaznicu, putovnicu, zdravstvenu iskaznicu, radnu knjižicu, diplome i slično.

Iako se ranije za promjenu imena tražilo da se navede razlog zbog kojeg to radite, danas to nije potrebno. 

Opće je poznato da kod mnogih parova ne posrijedi najjednostavnija rastava braka pa je najčešći razlog za promjenu upravo kada se osobe ženskog spola vraćaju na prezime koje su dobile rođenjem. Većina žena udajom mijenja svoje prezime tako da zadrži svoje i dodaje suprugovo ili da mijenja svoje u suprugovo. Nakon razvoda žene žele vratiti svoje djevojačko prezime pa u tu svrhu traže kako promijeniti prezime. 

Kako promijeniti prezime djetetu?

Zakon dozvoljava promjenu imena ili prezimena i djeci i maloljetnicima. Zahtjev za promjenom moraju podnijeti oba roditelja, ako su u braku: u slučaju razvedenih roditelja to može učiniti roditelj koji je skrbnik djetetu. 

Ako je dijete posvojenu osoba koja mu može promijeniti ime i prezime je njegov posvojitelj, a ako zahtjev podnose udomitelji oni to mogu učiniti pod nadzorom centra za socijalnu skrb. 

Ako je dijete kojemu se mijenja ime, prezime ili oboje, starije od 10 godina, tada ono ima pravo reći žele li promjenu imena. 

U nekim slučajevima dolazi do problema u promjeni imena i prezimena, proizašlih iz nekih nepredviđenih okolnosti kao što su nedostavljanje suglasnosti od strane drugog roditelja, oduzimanje roditeljskog prava jednom od roditelja ili nemogućnost dolaska do važeće adrese drugog roditelja. U tim slučajevima sud će sam odrediti tko je osoba koja će zastupati interese djeteta.